Merke- og planleggingsdager

September 2016

12.-13.

Planleggingsdag

28.

Foreldremøte

Oktober 2016

14.

Planleggingsdag

24.

Markering av FN-dagen

Desember 2016

1.

Juleverksted

13.

Luciafeiring

21.

Nissefest

Februar 2017

6.

Samenes dag

27.

Karneval

Mars 2017

16.

FORUT-aksjon

April 2017

6.

Påskefrokost

11.

Planleggingsdag

12.

Barnehagen stengt, etter hoved - og tariffavtale

Mai 2017

16.

17. Mai-feiring

19.

Nordre Åsen Kanvas-barnehage fyller 65år

26.

Planleggingsdag

Juni 2017

15.

Sommerfest

Juli 2017

10.-28.

Sommerstengt uke 28,29 og 30