Merke- og planleggingsdager

Februar 2021

5.

Samefolkets dag

12.

Karneval

Mars 2021

30.

Tariffestet fri

30.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Mai 2021

12.

17. mai-markering

14.

Planleggingsdag. Barnehagen stengt

Juni 2021

10.

Sommerfest for store og små.

Juli 2021

12.-30.

Sommerstengt

September 2021

23.-24.

Planleggingsdager. Barnehagen er stengt

Oktober 2021

22.

FN-markering for barna

Desember 2021

13.

Lucia-markering for barn og voksne

17.

Nissefest for barna