IMG_2727
September_2018_14355812
September_2018_15084946
Januar_2019_18341996
September_2018_14355809
Januar_2019_18662467

Utetid

I rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017) står det at personalet i barnehagen skal fremme et stimulerende lekemiljø, ta initiativ til lek, og passe på at alle barn får delta. De voksne skal inspirere til, og gi rom for lek, både inne og ute. I Nordre Åsen Kanvas barnehage er vi opptatt av å inspirere og tilrettelegge for barns lek. På uteområdet lager vi hinderløyper og har danseleker. Vi maler og tegner. Sammen med barna lager vi veier og tunneler i sandkassa. Vi bygger hytter og butikker. I vinterhalvåret går vi mye på ski og mange barn tar med seg ski i barnehagen. Vi har også et par ski til utlån. Vi går på ski både i barnehagen og i Muselunden. Muselunden blir også brukt mye til aking og sykling. Om sommeren er vann svært populært. Vi slår på vannsprederen, har badebasseng og lager vannsklier. Vi arrangerer felles vaskedager, der barna med stort engasjement vasker barnehagens leker med såpe og vann. I sommerhalvåret arrangerer vi også en sjørøverdag, der vi leter etter gull, forteller sjørøverhistorier og går på jakt etter hemmelige skatter.

En gang i uka arrangerer de voksne organiserte uteleker for barna. Her er det fokus på å lære barna tradisjonsleker, som kongen over gata, fisken i det røde hav, alle mine duer kom hjem ol. Dette bidrar til gruppetilhørighet og gir barna felles lekereferanser. Barna får øve seg på å følge enkle regler og de får brukt kroppen sin aktivt.

I barnehagen vår er vi opptatt av at barna skal ha et stimulerende og variert lekemiljø. I tillegg til de vanlige barnehagelekene som sykler, bøtter og spader tilbyr vi derfor barna ulike typer gjenbruksmateriale. Gjennom å gi barna tilgang til materiale som planker, rør, tepper og gamle melkekasser oppfordrer vi barna til å bruke sin fantasi og kreativitet på en annen måte enn de gjør med de ferdig definerte lekene. Melkekassene er for eksempel svært populære da de kan forvandles til alt fra båter til butikker.